Accéder au contenu principal

Erbjudande till aktieägarna i Kindred Group plc

=> English version

Informationen på denna del av La Française des Jeux (”FDJ”) webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.